Moduly systému | ALeX - správa dokumentů a řízení procesů

Software pro řízení
dokumentů a procesů

Moduly systému

Seznamte se s moduly informačního systému ALeX a jejich vlastnostmi.

Oblíbené

Workflow

Umožnuje definovat oběh dokumentů či informací pro libovolné firemní procesy.

Více

Fulltext

Rozšiřuje ALeX o fulltextové prohledávání informací uložených v dokumentech.

Více

Náhledy

Rozšiřuje standardní vlastnosti ALeX o možnost zobrazovat náhledy dokumentů.

Více

E-mail

Dovoluje automatizované zpracování e-mailů libovolného počtu e-mailových schránek.

Více

WebDAV

Umožňuje přímo otevírat, editovat a ukládat dokumenty v aplikacích MS Office.

Více

Automatizace

Importy

Velmi silný a pružný nástroj pro automatizaci importu dat do ALeX.

Více

Přehledy

Dokáže na jednom místě zobrazit data z různých informačních systémů.

Více

Plánované úlohy

Umožňuje automaticky spouštět definované úlohy v naplánovaný čas.

Více

Komunikace se státní správou

Datové schránky

Umožňuje oboustrannou komunikaci s libovolným množstvím datových schránek.

Více

Registr smluv

Zajišťuje komunikaci s Informačním Systémem Registru Smluv (ISRS) a dovoluje tak řídit zveřejňování smluv.

Více

Důvěra

Důvěryhodná historie

Zajišťuje důkaz o nezměněné podobě dokumentu od jeho vložení do ALeX.

Více

Důvěryhodný archiv

Umožňuje napojení ALeX na dlouhodobá důvěryhodná digitální úložiště.

Více

Retence

Umožňuje zajistit dlouhodobou neměnitelnost dokumentů a jejich metadat.

Více

Bezpečnost

Certifikáty

Umožňuje spravovat agendu uživatelských certifikátů pro bezpečný přístup do ALeX.

Více

Šifrované úložiště

Zajišťuje ukládání dokumentů v šifrované podobě.

Více

Babelnet

Zajišťuje odesílání dokumentů uložených v ALeX systémem pro bezpečnou šifrovanou komunikaci Babelnet.

Více

KeyShield

Slouží pro autentizaci uživatelů proti KeyShield Single Sign On.

Více

Integrace

SOAP

Vystavuje rozhraní webových služeb (Web Services) ALeX.

Více

OKbase

Slouží pro autentizaci uživatelů, kteří jsou již zavedeni v personálním a mzdovém systému OKbase.

Více