Integrace | ALeX - správa dokumentů a řízení procesů

Software pro řízení
dokumentů a procesů

Integrace

Úvod / Vlastnosti

Integrace
ALeX lze propojit s účetním, personálním, ERP či jiným systémem Vaší organizace.

Propojení se těmito systémy slouží zejména k odstranění vícečetného ukládání shodných dat a k soustředení spolu souvisejících dat do jediného místa tak, aniž by bylo nutné data replikovat.

Další nespornou výhodou intergrací je udržení aktuálních údajů v propojených systémech. Každý záznam či dokument má v ALeX svůj unikátní identifikátor (URL), na který je možné se odkázat.

Propojení je možné realizovat na úrovni databáze, pomocí importů či exportů dat ve standardních formátech (CSV, XML, JSON, ...), či webovými službami (Web Services).

Kontaktujte nás a my Vám rádi poskytneme více informací.