Řízení oběhu dokumentů | ALeX - správa dokumentů a řízení procesů

Software pro řízení
dokumentů a procesů

Řízení oběhu dokumentů

Úvod / Řešení

Řízení oběhu dokumentů
 • Příprava a schvalování smluv
 • Schvalování faktur, řízení jejich oběhu v organizaci
 • Schvalování žádostí, žádanky
 • Schvalování objednávek
 • Řízená distribuce dokumentů, směrnic (ISO,…), návrhy na změnu
 • Průkazné zpracování/oběh zpráv z datových schránek
 • Evidence a distribuce příchozí/odchozí pošty, emailů
 • Ticketovací systém – evidence a oběh požadavků
 • Cestovní příkazy
 • Řízení výrobních procesů, vyhodnocení efektivity výroby
 • Nabídkový proces

Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme s nasazením ALeX na libovolné další procesy.