Ukládání dokumentů | ALeX - správa dokumentů a řízení procesů

Software pro řízení
dokumentů a procesů

Ukládání dokumentů

Úvod / Řešení

Ukládání dokumentů
 • Ukládání dokumentů včetně sady popisných informací - metadat
 • Každý typ dokumentu může obsahovat různé popisné informace
 • Filtrování, fulltextové vyhledávání informací, vyhledávání i uvnitř dokumentů
 • Možnost ukládat i „nedokumentové“ záznamy jako fotografie, audiovizuální záznamy, data z formulářů, soubory DWG, DXF apod…
 • Propracovaný systém řízení přístupových práv k informacím a dokumentům
 • Konektory na dlouhodobá důvěryhodná digitální úložiště
 • Prokazatelnost autorství, práce s dokumentem
 • Zajištění neporušenosti obsahu – integrity dokumentu, čitelnosti
 • Průkaznost v čase
 • Ověřování podpisů všech používaných formátů (PDF, MS Office, atd.)
 • Podpora formálních skartačních procesů

Kontaktujte nás a my Vám rádi poskytneme více informací.