Evidence dokumentů | ALeX - správa dokumentů a řízení procesů

Software pro řízení
dokumentů a procesů

Evidence dokumentů

Úvod / Řešení

Evidence dokumentů

ALeX pomáhá vytvářet v organizaci „jedno místo pravdy“. Může soustřeďovat různé informační zdroje do jediného místa, které je i při dodržení striktních bezpečnostních pravidel snadno dostupné většině uživatelů.

Základní vlastnosti:

  • Zajištění neměnnosti dokumentů/informací přímo při vstupu do organizace.
  • Evidence e-mailů, zpráv z informačního systému datových schránek (ISDS)
  • Evidence interních dokumentů, řízená dokumentace, ISO
  • Evidence odchozích dokumentů.
  • Vytváření vazeb mezi dokumenty, vytváření spisů, projektů, obchodních případů
  • Využití nástrojů pro fixaci elektronických dokumentů v čase – časová razítka, elektronické pečeti.
  • Významná podpora GDPR

Kontaktujte nás a my Vám rádi poskytneme více informací.