Digitalizace dokumentů | ALeX - správa dokumentů a řízení procesů

Software pro řízení
dokumentů a procesů

Digitalizace dokumentů

Úvod / Řešení

Digitalizace dokumentů
ALeX efektivně spolupracuje se systémy pro digitalizaci a vytěžování listinných či elektronických dokumentů.
 • digitalizace příchozích faktur, dodacích listů
 • vytěžování čárového kódu, zónové i inteligentní vytěžování informací z dokumentů
 • zjednodušení přenosu informací z faktury s QR kódem obsahujícím hlavičkové údaje faktury
 • zpracování příchozí i odchozí pošty
 • digitalizace smluvních dokumentů
 • anonymizace dokumentů přímo při jejich vstupu do organizace
Přínosy
 • jednodušší práce s digitální verzí dokumentů
 • zjednodušení procesů zpracování dokumentů, významné zrychlení jejich distribuce v rámci organizace
 • významně snížené riziko ztráty originálních dokumentů
 • snadná dostupnost dokumentů i při dodržování bezpečnostních pravidel v organizaci
 • snížení nákladů na ukládání listinných dokumentů
 • postupný přechod ke zpracování plně digitálních dokumentů - „paperless”

Kontaktujte nás a my Vám rádi poskytneme více informací.