Stavební společnosti | ALeX - správa dokumentů a řízení procesů

Software pro řízení
dokumentů a procesů

Stavební společnosti

Úvod / Komu je ALeX určen

Stavební společnosti

Stavební společnosti využívají často úzce specializované softwarové aplikace na řízení staveb, které bývají provázány s účetními i personálními systémy.

ALeX vhodně doplňuje chybějící funkcionality těchto specializovných systémů o vlastnosti, které pomáhají managementu efektivně řídit každou stavební společnost.

ALeX je nejčastěji využíván k:

 • k centrální správě projektové dokumentace
 • k zjednodušení komunikace mezi obchodními partnery, subdodavateli
 • k evidenci všech důležitých dokumentů souvisejících se stavbou včetně emailů, smluv, objednávek, žádanek apod.
 • k udržování aktuálních informací o stavbě po celou dobu jejích životního cyklu - BIM Light
 • umožnuje provázání negeometrických informací s 3D modelem
 • pomáhá vytvářet CDE (Common Data Environment - společné datové prostředí)
 • uplatní se již od samého počátku, od poptávky investora - pomáhá řídit celý nabídkový a obchodní proces
 • zjednodušuje přípravu nabídek pro výběrová řízení, upozorňuje na termíny expirace dokumentů pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • umožňuje snadno komunikovat s informačním systémem datových schránek (ISDS), podporuje jak příjem, odesílání, tak i archivaci datových zpráv
 • pomáhá při správě bankovních záruk, referencí o stavbě
 • je využíván jako nástroj, který pomáhá při auditech a certifikacích ISO, eviduje informace o seznámení se s řídící dokumentací společnosti

Potřebujete-li vědět o ALeX zda je vhodný pro využití ve Vaší společnosti, kontaktujte nás. Rádi Vás navštívíme, ALeX předvedeme a najdeme řešení přímo pro Vás.