Řešení pro výrobu
podle výrobních
předpisů

Dostupnost technické dokumentace výrobků

Výrobní procesy výrobců sériové výroby musí splňovat standardy kvality. Samozřejmým požadavkem je dostupnost platných verzí technické dokumentace výrobků a aktuálních výrobních směrnic. Všechny klíčové dokumenty mohou být elektronicky spravovány v IS ALeX.

Základním požadavkem výrobců sériové výroby v automobilovém průmyslu i v jiných strojírenských oborechi je dostupnost aktuální verze technické dokumentace výrobků. Při přechodu na jiný typ výrobku je potřeba předem znát připravovaný pracovní postup a změny v dokumentaci nového výrobku.

Vhodnou platformou pro uložení aktuálních verzí výrobních postupů a technické dokumentace výrobků se může stát IS ALeX. Ve velkých koncernech bývá zavedení agendy výrobků pobočky do rozsáhlého celofiremního informačního systému nákladné. IS ALeX se zde může stát vhodným doplňkem jako informační systém pro správu řízené dokumentace v rámci jedné pobočky.

Workflow přípravy nových verzí

Systém může vedoucím pracovníkům jednotlivých úseků zpřístupnit jak aktuální výrobní postupy, tak jejich schválené změny, které teprve začnou platit od některé z příštích sérií. Jednotlivé verze výrobních postupů a technických dokumentů může systém pro větší přehlednost barevně odlišit. Na nové verze technických dokumentů systém automaticky upozorní emailem zodpovědné pracovníky.

Příprava nových verzí řízených dokumentů může v systému podléhat schvalovacímu procesu. V průběhu schvalovacího procesu je draft nové verze dokumentu přístupný pouze autorovi, oponentům a schvalovatelům. Po úspěšném schválení je nová verze dokumentu označena jako platná a zpřístupněna zaměstnancům společnosti.