Řešení
i pro váš obor

Řešení na míru

Nenašli jste specializované řešení, které plně odpovídá potřebám vaší společnosti? Máte informace roztříštěné v různých systémech? Chtěli byste mít všechny informace provázané v jednom systému? Můžeme vám připravit řešení na míru.

IS ALeX se osvědčil jako vhodná platforma pro systém správy dokumentů, agend a procesů společnosti napříč různými obory. IS ALeX může sloužit jako základ řešení, které do jednoho systému integruje informace roztříštěné v proprietárních systémech, excelovských tabulkách či v papírové podobě. S jedním systémem pracuje vaše společnost efektivněji.

IS ALeX je otevřená platforma, která je od počátku navržena tak, aby ji bylo možné přizpůsobovat požadavkům zákazníka. Využití IS ALeX není vázáno na žádný konkrétní obor, ale poskytuje robustní základ, nad kterým lze rychle vystavět systém odpovídající představě zákazníka. Vysoká míra přizpůsobitelnosti je kladem pro každou společnost, která podniká v neustále se měnícím prostředí.

Postavit řešení na míru na platformě IS ALeX přináší řadu výhod:

  • Vyšší kvalita
  • Rychlejší implementace
  • Nižší náklady
  • Nižší riziko

Vyšší kvalita

IS ALeX byl vyroben a je dále udržován s důrazem na vysokou kvalitu. Bezchybný chod jeho funkcí je denně ověřován sadou stovek automatizovaných testů, které zajišťují vysoký standard kvality celé platformy.

Rychlejší implementace

Získejte funkční systém dříve. Postavením řešení na hotové platformě IS ALeX se snižuje rozsah nutných implementačních prací. Díky tomu můžete nasadit hotové řešení v podstatně kratším čase.

Nižší náklady

Postavte své řešení s minimálními nutnými náklady. Není třeba implementovat celý systém od základu, když už platforma IS ALeX poskytuje většinu potřebné funkcionality. Stačí definovat vaše pravidla, procesy nebo speciální požadavky. Ušetříte tak náklady na váš systém.

Nižší riziko

Výrazně snižte riziko, že systém nebude dokončen. ZVlášť u projektů většího rozsahu se vystavujete riziku, že projekt nebude dokončen. S ověřenou platformou IS ALeX takové riziko odpadá, díky řádově menšímu rozsahu implementačních prací.