Podrobné informace

Webová správa dokumentů a agend

IS ALeX je webový informační systém zaměřený na správu dokumentů a agend. V IS ALeX organizujete dokumenty do složek a přiřazujete k nim další informace. Přístup ke složkám, dokumentům a agendám je řízen pomocí propracovaného systému přístupových práv.