Řešení pro správu
nemovitostí

Archiv důležitých dokumentů on-line

Při správě nemovitostí bytových družstev a společenství vlastníků je potřeba evidovat bytové jednotky a nebytové prostory, archivovat korespondenci, smlouvy, faktury, revizní zprávy, atd. Veškeré dokumenty udržovat na portálu nase-sprava-domu.cz, který je nadstavbou IS ALeX.

Achillovou patou správy nemovitostí bývá nepružné předávání důležitých dokumentů mezi správní firmou a vedením sdružení vlastníků či bytového družstva. Uložením dokumentů do centrálního archivu přístupného po internetu urychlíte předávání a kontrolu dokumentů i přípravu podkladů pro členské schůze.

Správa nemovitostí je také správou společných financí členů bytového družstva či vlastníků bytových jednotek. Správa financí každoročně podléhá schválení členskou schůzí. V průběhu roku pak platby za služby i investice do nemovitosti podléhají průběžným kontrolám kontrolní komise. Pro usnadnění kontroly financí je výhodou mít všechny dokumenty a finanční podklady dobře archivované a snadno přístupné.

Zákonem stanovené termíny revizí

Pro udržení dobrého stavu nemovitosti je nutné pravidelně provádět zákonem stanovené revize plynu, elektřiny, dodržování požárních předpisů atd., a mít dostupné platné revizní zprávy. Uložením revizních zpráv do centrálního systému zajistíte jejich snadnou dostupnost a můžete online kontrolovat jejich platnost. Systém může správce nemovitosti navíc automaticky emailem upozornit na blížící se termín revize, aby měl dostatek času na její objednání.

Bytové jednotky a platební předpisy

Systém Nase-sprava-domu.cz vám umožní snadno evidovat bytové i nebytové jednotky, jejich rozměry, kontakty na vlastníky či nájemníky, historii jejich platebních předpisů. Samozřejmostí je prostor pro archivaci základních dokumentů nemovitosti, jako jsou prohlášení vlastníka, stanovy, notářské zápisy z ustavujících schůzí, apod.