Řešení pro
podporu a elektronizaci
procesů workflow

Elektronizace pracovních procesů

Převeďte pracovní procesy nad důležitými dokumenty do elektronické formy. Při předávání fyzického výtisku dokumentu (např. faktury ke schválení) hrozí riziko jeho ztráty či pozdního zpracování. Elektronické pracovní procesy umožní dokument naskenovat a jeho fyzickou podobu okamžitě archivovat. Systém navíc může automaticky upozorňovat odpovědné pracovníky na blížící se termíny.

IS ALeX dovede přizpůsobit práci s elektronickými dokumenty stávajícím vnitrofiremním předpisům vaší společnosti. U našich zákazníků byly implementovány nejrůznější workflow jako schvalování faktur, schvalování nových verzí směrnic, vyřizování reklamací, dlouhodobá kontrola podmínek zádržného, apod.

Při zavedení agendy dokumentů do IS ALeX můžete zároveň určit pracovní proces, kterým budou dokumenty a jejich verze procházet. Nad dokumenty lze implementovat sekvenční i paralelní workflow, případně definovat eskalaci úkolu k nadřízenému při nepřítomnosti oprávněného pracovníka.

Upozorňování emailem

S pomocí modulu Plánované úlohy můžete nastavit pravidelné zasílání emailů informujících uživatele o dokumentech ke zpracování nebo o blížícím se vypršení nějakého termínu. Do účtárny tak může být zasílán třeba report dosud neschválených faktur s blízkou splatností. Zaslaný email vždy obsahuje odkaz, který uživatele v IS ALeX navede přímo k dokumentům ke zpracování.

Propojení s externími systémy

IS ALeX lze propojit s účetním, finančním nebo pokročilým ERP systémem vašeho podniku. Tím lze docílit například načtení informací o fakturách ke schválení z účetního systému. Výhodou propojení IS ALeX s externími systémy je zejména odstranění duplicitního ukládání dat, které bývá zdrojem chyb.