Řešení pro
efektivní řízení
procesů a projektů

Od poptávky a nabídky k předávacímu protokolu a faktuře

Klíčovým faktorem úspěšnosti firmy je dobré sledování životního cyklu obchodních případů, hlídání termínů dodávek a plánování vytíženosti jednotlivých oddělení podle pravděpodobné úspěšnosti nabídek. Všechny důležité údaje obchodního procesu můžete snadno evidovat v IS ALeX.

IS ALeX vám pomůže řídit obchodní proces a archivovat veškeré důležité dokumenty obchodního případu jako poptávky, nabídky, smlouvy a předávací protokoly. Ke všem důležitým dokumentům budete mít online přístup. Nad dokumenty i nad jejich metadaty lze zřídit přehledy pro sumarizaci a dlouhodobé analýzy uložených dat.

Požadavky firem na sledování obchodního procesu ve firmě jsou rozmanité. V posledních letech jsme u našich zákazníků konfigurovali systém například pro použití při:

Plánování kapacit

Na základě pravděpodobné úspěšnosti nabídky a termínu realizace zakázky se sleduje plánovaný krycí příspěvek oddělení v příštích obdobích. Pečlivou evidencí nabídek a jejich pravděpodobného úspěchu odhaduje zákazník ziskovost jednotlivých oddělení, realizuje korekci počtu pracovních míst a sjednává subdodávky.

Sledování termínů

Systém hlídá klíčové termíny v životě zakázky, jako jsou například termín dodání, fakturace, termín výplaty zádržného. Systém automaticky upozorňuje emailem zodpovědné pracovníky na úkoly, které je potřeba v blízké době splnit.

Propojení s externími systémy

IS ALeX lze propojit s účetním, finančním nebo pokročilým ERP systémem vašeho podniku. Propojení s externími systémy slouží zejména k odstranění duplicitního ukládání dat a k soustředění spolu souvisejících dat z různých systémů na společné místo. Propojení s externími systémy je možné realizovat na úrovni databáze, pomocí importů či exportů dat ve standardních formátech, či webovými službami.