Významná nasazení IS ALeX

Napříč obory

Naši zákazníci z různých oborů úspěšně nasadili a používají IS ALeX pro zefektivnění svého podnikání. Našimi zákazníky jsou obchodní společnosti, projekční kanceláře, výrobní podniky, farmaceutické firmy a další.

EXCON, a.s.

 • Správa projektové dokumentace - Správa technických dokumentů velkých projektů ocelových konstrukcí. Okamžitá distribuce projektové dokumentace mezi účastníky zakázky (investor, výrobci, subdodavatelé, ...).
 • Spisová služba - Evidence veškeré korespondence. Online přístup k dokumentům z knih odeslané a přijaté pošty, nabídek, poptávek, reklamačních protokolů, ...
 • Řízení nabídek a poptávek - Sledování nabídek, odhady pravděpodobných obratů prací a tržeb.
 • Sledování zakázek - Sledování zakázek včetně vyhodnocení hospodářského výsledku zakázky a rozdělení prémií.
 • Řízení smluvního procesu oddělení developmentu - Sledování procesu prodeje bytových jednotek od rezervace bytu po kupní smlouvu.
 • ISO dokumentace - Zajištění online přístupu k platným verzím firemních směrnic.
 • Odpracované hodiny - Sledování a sumace hodin odpracovaných zaměstnanci na jednotlivých projektech.
 • Schvalování faktur - Implementace vícestupňového workflow pro online schvalování faktur importovaných z účetního systému třetí strany.
 • Přehledy dat z účetního systému - Online napojení do účetního systému třetí strany. Přehledy faktur, finanční plánování, sledování pohledávek.

EXCON Steel, a.s.

 • ISO dokumentace - Zajištění online přístupu k platným verzím firemních směrnic.
 • Řízení nabídek a poptávek - Sledování nabídek, odhady pravděpodobných obratů prací a tržeb.
 • Přehledy dat z účetního systému - Online napojení do účetního systému třetí strany. Přehledy faktur, finanční plánování, sledování výroby.

TENSION Systems, s.r.o.

 • Spisová služba - Evidence veškeré korespondence. Online přístup k dokumentům z knih odeslané a přijaté pošty, nabídek, poptávek, faktur, ...
 • Řízení projektů, nabídek a poptávek - Sledování zakázek, odhady pravděpodobných obratů prací a tržeb.

PRODECO, a.s.

 • Správa projektové dokumentace - Správa technických dokumentů velkých projektů. Řízení revizí dokumentů.
 • Schvalování projektové dokumentace - Implementace vícestupňového workflow pro schvalování změn dokumentů.
 • Evidence hardware a software - Evidence hardware ve firmě a verzí software na něm nainstalovaných. Aplikace byla vytvořena vlastními silami zákazníka na základě kvalitní dokumentace systému.

FORTUNA sázková kancelář, a.s.

 • Evidence smluv - Evidence smluv a jejich příslušnosti k jednotlivým pobočkám. Online přístup k platným verzím smluv.
 • Zázemí pro správu dokumentů cizího informačního systému - Příprava funkcí zabezpečujících uložení a správu dokumentů pro pobočkový informační systém dodávaný třetí stranou.

BPO, a.s.

 • Sledování zakázek - Sledování zakázek, smluv a objednávek. Řízení kooperace se subdodavateli a spolupráce jednotlivých profesí. Rozdělování prémií a odměn, sledování fakturace.
 • Správa projektové dokumentace - Správa technických dokumentů velkých projektů. Řízení revizí dokumentů v závislosti na změnách smlouvy.
 • Papírový archiv projektové dokumentace - Řízení papírového archivu. Přijímání dokumentů do archivu, půjčování archivních paré a jejich částí, skartace.
 • Historická data - Převod dat z historických systémů na bázích FoxPro, MS Excel, MSSQL. Přehledy nad daty, která pro neuspořádanost nebylo možno korektně převést do nových aplikací.

BIOVETA, a.s.

 • Evidence podnikové dokumentace - Evidence podnikových norem, výrobků a operačních postupů včetně verzování jednotlivých dokumentů a sledování platnosti jednotlivých verzí.

TRW-DAS, a.s.

 • Správa technické dokumentace - Evidence platné technické dokumentace a jejích připravovaných změn. Barevné odlišení platných a neplatných dokumentů.
 • Workflow schvalovacího procesu - Workflow pro schvalování změn v řízené dokumentaci.
 • Směrnice - Evidence směrnic, automatické upozorňování dotčených pracovníků na změny směrnic.

NOVENTIS, a.s.

 • Řízené dokumenty GMP - Správa řízených dokumentů Good Manufacturing Practise (Standardní operační postupy, Podnikové normy, Technologické reglementy, ...).
 • Workflow schvalování nových verzí - Připomínkování, schvalování a distribuce nových verzí dokumentu.

Costa Coffee

 • Evidence pracovních smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Evidence smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Předávání faktur - Automatizovaný systém plně elektronického předávání faktur střediskům.
 • Datové schránky - Dlouhodobá archivace zpráv z datových schránek všech společností skupiny.

Mr. Baker - pekařství

 • Evidence pracovních smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Evidence smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Předávání faktur - Automatizovaný systém plně elektronického předávání faktur střediskům.
 • Datové schránky - Dlouhodobá archivace zpráv z datových schránek všech společností skupiny.

Pekařství PAUL

 • Evidence pracovních smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Evidence smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Předávání faktur - Automatizovaný systém plně elektronického předávání faktur střediskům.
 • Datové schránky - Dlouhodobá archivace zpráv z datových schránek všech společností skupiny.

Relay

 • Evidence pracovních smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Evidence smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Datové schránky - Dlouhodobá archivace zpráv z datových schránek všech společností skupiny.

HDS Retail Czech Republic a.s.

 • Evidence pracovních smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Evidence smluv - Evidence pracovních smluv zaměstnanců pracujících na pobočkách. Zajišťuje přístupnost pracovních smluv v případě kontroly na pobočce.
 • Předávání faktur - Automatizovaný systém plně elektronického předávání faktur střediskům.
 • Datové schránky - Dlouhodobá archivace zpráv z datových schránek všech společností skupiny.

Řízení letového provozu ČR, s.p.

 • Elektrnoický dlouhodobý důvěryhodný archiv - Společně s Důvěryhodným archivem O2 STA (Smart Trusted Archive) zajišťuje centrální úložiště pro elektronicky podepsané dokumenty společnosti.

ČSAD Vsetín a.s.

 • Workflow schvalování faktur přijatých - Plně elektronické schvalování přijatých faktur s archivací v důvěryhodném archivu O2 STA.
 • Evidence smluv - Evidence smluv s PDF obrazy smluv s archivací v důvěryhdném archivu O2 STA.

ČSAD Invest a.s.

 • Evidence smluv - Evidence smluv s PDF obrazy smluv s archivací v důvěryhdném archivu O2 STA.

UNIBON, spol. s r.o.

 • Workflow schvalování faktur přijatých - Plně elektronické schvalování přijatých faktur s napojením na účetní systém Pohoda.

OKsystem s.r.o.

 • Workflow schvalování smluv - Plně elektronický proces vytváření, schvalování a archivace smluv. Systém řeší i komplexní pravidla přístupu jednotlivých uživatelů ke smlouvám.

Oblastní Nemocnice Kladno, a.s.

 • Intranet - Správa a zpřístupnění aktuálních verzí interních dokumentů a formulářů zaměstnancům nemocnice.