Řešení pro
projekční, inženýrské
a dodavatelské firmy

On-line přístup ke změnám v dokumentaci

Předpokladem úspěšné realizace velkých staveb je bezchybná organizace projektové dokumentace. Při požadavku rychlého uvolňování dokumentace pro výrobu je prvořadým úkolem zajistit, aby všichni projekční partneři i výrobci měli co nejrychlejší přístup k aktuální dokumentaci projektu, která se často mění až do závěrečných fází stavby.

IS ALeX je ideálním prostředkem pro centrální správu projektové dokumentace. Ta je v systému dostupná on-line, a tak se její změny okamžitě dostanou od projektantů k výrobcům. Zpřístupnění aktuální verze projektové dokumentace spolupracujícímu subjektu je otázkou minut.

IS ALeX jako centrální systém správy projektové dokumentace zabezpečí zejména:

  • on-line dostupnost aktuálních verzí dokumentace,
  • jednoduchý přístup pomocí webového prohlížeče,
  • hromadné nahrání i stažení stovek výkresů,
  • vyhledání dokumentu podle libovolných kritérií,
  • prohlížení historie práce s dokumentem (nahrání, stažení, změny).

Bezpečnost a snadnost přístupu

K datům uloženým v IS ALeX má kterýkoli subjekt on-line přístup pomocí webového prohlížeče, bez nutnosti instalovat další software. Přístup je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, doplňkově pak certifikátem stejně jako elektronické bankovnictví. Ze snadného přístupu k dokumentaci profitují pracovníci, kteří provádějí kontroly na místě stavby.

Ověřenost

Společnost EXCON spolupracuje na velkých stavbách jako projektant, subdodavatel i generální projektant či dodavatel. Nasazení IS ALeX nám usnadňuje řízení projektové dokumentace. Díky snadnému přístupu k dokumentaci se zrychlila komunikace mezi obchodními partnery, a to zejména v případě mezinárodních zakázek, kdy je dělí velké vzdálenosti.