O společnosti

Společnost EXCON, a.s.

Společnost EXCON, a.s. zahájila činnost v roce 1990 jako projekční ateliér, specializovaný na statiku a dynamiku ocelových konstrukcí. V roce 1995 společnost rozšířila podnikatelské aktivity o inženýrskou a dodavatelskou činnost. V roce 2003 vstoupila EXCON, a.s. na trh jako developer v oblasti bytové výstavby.

Naše vysoká technická úroveň napříč produkty vyžaduje i špičkovou podporu v oblasti IT. Z tohoto důvodu disponujeme vlastním oddělením vývoje software. Vyvinutý software nám pomáhá dosahovat vysoké kvality ve všech produktech firmy a zároveň se uplatňuje i jako samostatný produkt, který nabízíme našim zákazníkům. Jako dodavatel software vstoupila společnost EXCON, a.s. na trh v roce 2005.

Management uplatňuje přísné etické zásady, zdravý přístup k podstupování rizika a zajišťuje vysokou odbornost svých zaměstnanců.

EXCON, a.s.
Sokolovská 187/203
190 00 Praha 9
http://www.excon.cz/