Licence

Řešení bez nákladů do budoucna

Licenční poplatky za IS ALeX jsou jednorázové. Licence je nezávislá na počtu uživatelů a množství uložených dat. Další výhodou IS ALeX je možnost provozu na otevřených softwarových komponentách, které též nevyžadují pravidelné licenční poplatky.