Řešení pro
komunikaci
s datovými schránkami

Archivace zpráv z datových schránek

V systému datových schránek na www.mojedatovaschranka.cz jsou datové zprávy uchovávány pouze po dobu 90 dnů. Po této době datové zprávy z datové schránky nenávratně zmizí. Subjekty si musí zajistit archivaci zpráv vlastními silami. Automatizaci tohoto procesu můžete zajistit v prostředí IS ALeX.

IS ALeX umožňuje oboustrannou komunikaci s libovolným množstvím datových schránek. Systém automaticky stahuje doručené i odeslané datové zprávy z datových schránek a archivuje je v prostředí IS ALeX. S doručenými zprávami pak lze v IS ALeX dále pracovat, nastavovat na ně práva, případně je odesílat do workflow.

Díky propracovanému systému přístupových práv můžete každou datovou zprávu zpřístupnit pouze uživatelům, kteří s ní mají pracovat. Správným nadefinováním procesů workflow pak zajistíte i kontrolu včasného zpracování datové zprávy v termínu daném zákonem.

Workflow pro došlé i odeslané zprávy

Podle potřeb vaší společnosti vám pomůžeme v systému nastavit procesy pro zpracování došlých zpráv a pro vytváření datových zpráv k odeslání. Některé typy datových zpráv můžete například podřídit víceúrovňovému schvalovacímu procesu, po jehož úspěšném průběhu je zpráva odeslána. Systém navíc nemusí odesílat datové zprávy okamžitě, ale lze v něm nastavit prodlevu, ve které lze odeslání chybně vytvořené zprávy stornovat.

Bez instalace XML Filleru

IS ALeX všechny archivované datové zprávy automaticky rozbalí. V systému jsou tak kromě originální datové zprávy dostupné i všechny její přílohy. Zásadní výhodou tohoto řešení je, že k přílohám lze přistupovat bez instalace pluginu 602XML Filler na klientský počítač. Zcela odpadá nutnost udržovat aktuální verzi pluginu na počítačích vaší společnosti.