Řešení pro
advokátní kanceláře,
notáře a právníky

Přehledná správa dokumentů a agend

Právní prostředí se vyznačuje prací s velkým množstvím dokumentů. Využitím IS ALeX jako elektronického archivu klíčových dokumentů zabezpečíte jejich rychlou dostupnost a snadné vyhledání. Uzavřené agendy v papírové formě můžete přesunout na odloučené místo, a jejich elektronické verze budete mít stále dostupné.

S narůstající agendou advokátní nebo právní kanceláře se vyplatí uvažovat o zavedení informačního systému pro správu dokumentů a agend. IS ALeX je v tomto směru ideálním pomocníkem, který je rychle přizpůsobitelný požadavkům konkrétního zákazníka.

Správa dokumentů

IS ALeX můžete využít jako nástroj pro spisovou službu a elektronickou archivaci důležitých dokumentů. Uzavřené agendy můžete v papírové formě přesunout na odloučené místo, a jejich elektronické verze budete mít stále dostupné. Každý dokument evidovaný ve spisové službě může být přiřazen k dalším dokumentům a agendám evidovaným v IS ALeX (např. ke klientovi, k právnímu případu, ...). Impementací spisové služby získáte v IS ALeX komplexní přehled všech důležitých dokumentů patřících k zakázce, partnerovi, obchodnímu případu, apod.

Evidence dalších agend

IS ALeX využijete i jako systém pro evidenci dalších agend, např. vyhodnocení hodin odpracovaných jednotlivými zaměstnanci pro klienty kanceláře včetně následného vystavení faktury nebo vytisknutí podkladů pro fakturaci. Systém může komunikovat i s účetním, finančním nebo pokročilým ERP systémem vašeho podniku.